top of page

KOMARNO

  • Instagram
  • Facebook

Tržničné Námestie 4810, 945 01 Komárno, Slovakia

Pondelok - Utorok: 7.00-19.00

Streda - Piatok: 7:00-20.00

Sobota: 8.00-20.00

Nedel'a: 9.00-19.00

bottom of page